Deel deze pagina

Thema: Monitoring en evaluatie

KPI-model en impactkaart

Om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde en impact van sociaal werk kunnen sociaalwerkorganisaties via de website van Sociaal Werk Nederland twee hulpmiddelen

Lees verder »

Jeugdhulp in beweging

Onderzoek van het Verwey Jonker Instituut naar ontwikkelingen in de inzet van jeugdhulp in Eindhoven, de behoeften van inwoners in hulp en mogelijke verklaringen hiervoor.

Lees verder »

Vinger aan de pols

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak langdurige begeleiding nodig op verschillende levensterreinen: gedurende hun schoolloopbaan, in hun woonsituatie, bij het regelen van financiën en

Lees verder »

Maatwerk Magazine

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk experimenteren 8 gemeenten, 1 regio, 4 ministeries en verschillende uitvoeringsorganisaties met vormen van maatwerk voor mensen met gestapelde problemen.

Lees verder »