Deel deze pagina

Toegang

Op deze themapagina vind je informatie en tools voor de toegang tot ondersteuning, vloeiend verloop van het moment van aanmelding tot aan het bieden van passende zorg en ondersteuning.

Bekijk alle publicaties
28 april 2022

Vernieuwde handreiking van de VNG voor onafhankelijke cliëntondersteuning uit. In deze update zijn zoveel mogelijk de ervaringen en opgedane kennis verwerkt uit het Koploperproject cliëntondersteuning

24 juni 2021

Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelden de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) voor gemeenten en uitvoeringspartners. De tool

21 juli 2020

Uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) blijkt dat de toegang tot zorg en ondersteuning een pijnpunt is. Of beter gezegd: de ontoegankelijkheid van

30 april 2020

Het doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden. Het rapport ‘Basisfuncties voor lokale

3 januari 2020

Deze routekaart maakt de reis van inwoners met vragen of problemen inzichtelijk, en moet beleidsmakers en beslissers van gemeenten helpen de toegang tot zorg en ondersteuning te

31 oktober 2019

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal

8 mei 2017

Deze reflectietool gaat in op ervaringen die zijn opgedaan in de toegang tot zorg en ondersteuning tijdens de decentralisatie. Door deze ervaringen weten wij welke zaken belangrijk