Deel deze pagina

Kennis en competenties

Op deze themapagina krijg je inzicht in en ontwikkel je de deskundigheid van medewerkers van sociale (wijk)teams en gemeenten.

Bekijk alle publicaties
5 oktober 2022

Praktische tool met handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en links naar verdieping. Voor iedereen die in het werk contact heeft met

29 september 2022

Nabijheid is een belangrijk streven in het sociaal werk. Nabij sociaal werken krijgt invulling door veel partijen, in vele werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Maar

16 augustus 2022

Hoe zit het Sociaal Domein nu in elkaar? Dat is een vraag die veel nieuwe raadsleden, en misschien oude ook wel, zich stellen. Om raadsleden

19 februari 2022

Publicatie van Pharos met actiepunten om de gezondheidskloof te verkleinen, in het verlengde van het beleid van het kabinet Rutte IV. Naar de publicatie

18 februari 2022

Podcast over meedoen in de samenleving met een LVB. ‘We weten dat mensen met een beperking dit voor hun leven hebben. Ze blijven altijd hulp

1 oktober 2021

Verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader Werken aan veiligheid. Er wordt per kwaliteitsstandaard verwezen naar

6 augustus 2021

Optimaal Leven bestaat uit drie teams en een team in oprichting, waarin wordt samengewerkt door professionals vanuit GGZ Drenthe (FACT), Verslavingszorg Noord Nederland, Cosis (organisatie

27 juli 2021

Digitale mindmap van de Werkplaats Sociaal Domein over de huidige situatie wat betreft de meerwaarde van (familie) ervaringsdeskundigen en de samenwerking met (familie) ervaringsdeskundigen. Bekijk de

11 juni 2021

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van april en

4 juni 2021

Wijkacademies Opvoeden betreft een groep van 12 tot 14 ouders die te maken hebben met alledaags ouderschap. Het betreft een programma van drie tot vier

20 mei 2021

Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer

14 mei 2021

Om in een voortdurend veranderende omgeving de best passende ondersteuning op maat te bieden aan kinderen en jongeren, werken organisaties aan een lerende cultuur waarin

14 mei 2021

Het Kenniscentrum LVB geeft in deze publicatie een overzichtelijk schema van belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Op

22 april 2021

Overzicht van de activiteiten van het programma Integraal Werken in de Wijk in 2020. Bekijk het verslag.

19 maart 2021

Welke kennis over wijkgericht werken kunnen professionals gebruiken om jeugdigen en gezinnen te ondersteunen? Integraal Werken in de Wijk deed een inventarisatie van 11 projectplannen

26 februari 2021

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van januari 2021.

28 december 2020

Vanuit het jongerenwerk en politie kwam het signaal dat er jongeren in de wijk overlast gaven (middelen gebruik, agressie, delinquent gedrag). Samen met ouders, jongeren,

28 december 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van december 2020.

13 november 2020

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft kennis- en adviesbureau Stimulansz gevraagd om een overzicht te maken van alle hardheidclausules in 37 wetten rond het sociaal domein. Zo zie

10 november 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van oktober 2020.

16 oktober 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van augustus en

16 oktober 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van juli 2020.

13 augustus 2020

Integraal werken is complex. Dat zegt Laura Nooteboom, senior onderzoeker en psycholoog bij Curium-LUMC in een interview op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij

9 juli 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van juni 2020. Bekijk

11 juni 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van mei 2020. Bekijk

28 mei 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van april 2020.

26 mei 2020

In vijf jaar tijd heeft Movisie vier peilingen uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams. Dit rapport beschrijft de resultaten uit de

21 april 2020

Door het coronavirus verkeert Nederland in een ongekende situatie. Hierdoor kunnen problemen ontstaan of verergeren die vaak vragen om een integrale aanpak. Samenwerken in deze

9 april 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van maart 2020.

28 februari 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van februari 2020.

6 februari 2020

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van januari 2020.

19 november 2019

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van september en

26 april 2019

Professionals in een sociaal team/wijkteam lopen dagelijks tegen uitdagingen aan. Er wordt veel van hen gevraagd. Hoe spring je over deze uitdagingen, hordes, heen als

2 april 2019

Van 1 tot 3 april vond voor de 19e keer de International Conference on Integrated Care (ICIC) plaats, dit jaar in San Sebastian in Spanje.

30 november 2018

Publicatie van de Rijksoverheid waarin een beeld wordt geschetst van kenmerken en achtergronden zwerfjongeren en schulden. De meerderheid van de zwerfjongeren kampt met complexe meervoudige

27 maart 2018

Gebiedsregisseur, informatieanalist, bruggenbouwers en thuiszorgadviseurs. Integraal werken in de wijk betekent ook dat er nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe werkwijzen én nieuwe functies ontstaan. In

12 februari 2018

Movisie deed onderzoek onder gemeenten naar sociale wijkteams. De resultaten staan in het rapport ‘Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht’.  Lees het hele bericht en rapport op

19 januari 2017

Deze publicatie bevat 14 praktijkvoorbeelden om mensen met LVB en/of GGZ problematiek vroegtijdig te kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen. Integraal werken is een belangrijk onderdeel