Deel deze pagina

Monitoring en evaluatie

Aanpakken om systematisch kwaliteit en resultaat te peilen, daarvan te leren en bij te sturen.

Bekijk alle publicaties
16 augustus 2021

De proeftuin is ontstaan vanuit een behoefte. Ouders leken onvoldoende de juiste ondersteuning te bereiken en scholen kregen veel vragen over gezins- of opvoed/opgroeiproblematiek en

15 juli 2021

Gemeenten slagen er toch in couleur locale aan te brengen in hun sociaal domeinbeleid, hoewel dat beleid op papier vaak gelijksoortig is, algemeen geformuleerd en

24 juni 2021

Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelden de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) voor gemeenten en uitvoeringspartners. De tool

17 december 2020

Hoe volgen professionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? IWW en Movisie onderzochten de gebruikte monitoringsystemen en de manier

30 april 2020

Het doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden. Het rapport ‘Basisfuncties voor lokale

5 februari 2020

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten