Deel deze pagina

Praktijkvoorbeelden

Lees en bekijk alle relevante praktijkvoorbeelden en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

20 februari 2023

‘Sociaal Plein Damzicht’ is een online platform waar profes­sionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren

16 augustus 2021

De proeftuin is ontstaan vanuit een behoefte. Ouders leken onvoldoende de juiste ondersteuning te bereiken en scholen kregen veel vragen over gezins- of opvoed/opgroeiproblematiek en

6 augustus 2021

De collectieve aanpak is een groepsgerichte vorm van samenwerken met ouders, waarbij gewerkt wordt aan veelvoorkomende vragen in de wijk en op scholen. Het idee

6 augustus 2021

Optimaal Leven bestaat uit drie teams en een team in oprichting, waarin wordt samengewerkt door professionals vanuit GGZ Drenthe (FACT), Verslavingszorg Noord Nederland, Cosis (organisatie

4 juni 2021

Wijkacademies Opvoeden betreft een groep van 12 tot 14 ouders die te maken hebben met alledaags ouderschap. Het betreft een programma van drie tot vier

9 april 2021

In Buurt in Bloei gaan mensen samen met een wijkprofessional kijken welke talenten ze hebben, hoe ze die verder kunnen ontwikkelen en hoe ze die

26 maart 2021

De regio Oost-Achterhoek kent een goede traditie van samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs. Toen de eerste contouren van de invoering van passend onderwijs en

26 maart 2021

De Ondersteuner jeugd en gezin (OJG) is aanwezig in de huisartsenpraktijk en in dienst bij een wijkteam of gemeente. Deze professional pakt lichte ondersteuningsvragen op.

18 januari 2021

Inwoners melden zich bij het Buurtteam, daar wordt vervolgens geïnventariseerd hoe buurtteammedewerkers, schulddienstverleners, sociaal raadslieden en eventueel financieel vrijwilligers, de inwoners het beste kunnen helpen

7 januari 2021

De CJG praktijkondersteuners jeugd werken op vaste dagen in een huisartsenpraktijk. Het zijn hoog opgeleide professionals die ervaring hebben met interventies en kortdurende behandelingen. Op

28 december 2020

Vanuit het jongerenwerk en politie kwam het signaal dat er jongeren in de wijk overlast gaven (middelen gebruik, agressie, delinquent gedrag). Samen met ouders, jongeren,