Deel deze pagina

Partners

In het programma Integraal werken in de wijk werken een aantal landelijke organisaties en de regionale Werkplaatsen Sociaal Domein samen om de opgehaalde en ontwikkelde kennis te verspreiden. De kennis verspreiden we zoveel mogelijk via bestaande goed bezochte websites en kanalen van deze partners, om zo professionals en beleidsmedewerkers optimaal te bereiken.

Hieronder een overzicht van de betrokken organisaties én websites waar je (nog) meer informatie kunt vinden over integraal werken in de wijk:

Movisie

Landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Het NJi verzamelt, verrijkt, duidt en deelt kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld

Vilans

Specialist in het ontwikkelen en helpen toepassen van kennis die de langdurende zorg blijvend verbetert

Werkplaatsen Sociaal Domein

Onderzoek, ontwikkeling en evaluatie van nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn

Andere samenwerkingspartners

In de uitvoering van projecten zoeken we steeds naar verbinding met partijen die inhoudelijk kunnen bijdragen aan het programma. Het kan daarbij gaan om partijen die specifieke kennis hebben of de verbinding kunnen leggen met regionale en/of lokale partijen. Zo werken we onder meer samen met diverse gemeenten en wijkteams, de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, KC KJP, Divosa, Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd en Trimbos-instituut.