Deel deze pagina

Onze zelf ontwikkelde tools

Kennisbouwstenen: alle kennis op een rij

De Kennisbouwstenen zijn een website waarop je alle informatie vindt over generieke competenties, leefgebieden en specifieke doelgroepen die voor werken in de wijk van belang zijn. Ze helpen je nog beter te signaleren, door te vragen en plannen op maat te maken. De Kennisbouwstenen zijn actueel en een combinatie van wetenschappelijke, ervarings- en professionele kennis.
Bekijk de Kennisbouwstenen

Kompas signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Een hulpmiddel voor professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde een Kompas dat signalen, risicofactoren en beschermende factoren stelselmatig in kaart brengt. Op basis van die inzichten kan de professional vermoedens concreet maken en besluiten wel of geen melding te doen bij Veilig Thuis. Het Kompas volgt de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bekijk Kompas

Zo kom je tot een verantwoorde caseload

Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde een handreiking en een werkpakket om te komen tot een verantwoorde caseload. De handreiking over het denkkader is een hulpmiddel om de caseload te bepalen van lokale (wijk)teams die past bij hun situatie. Het werkpakket beschrijft hoe je in 3 stappen toewerkt naar een verantwoorde caseload. Met behulp van een PowerPoint kunnen teams hun werkpakket-activiteiten om tot een verantwoorde caseload te komen systematisch en overzichtelijk bijhouden.
Naar de Caseload

In beeld brengen wat beter kan

Een hulpmiddel voor gemeenten en uitvoeringspartners in het sociaal domein om het gesprek aan te gaan over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. De Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) geeft een beeld van welke weg de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning.
Naar de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET)

Netwerkkwadrant helpt bij collectief denken

Denk ook vanuit de ‘wijk’ en zoek ook naar collectieve oplossingen en interventies. Die opdracht hebben wijkteams. Want hoe krachtiger, gezonder of rijker het collectief functioneert, hoe beter het individu kan floreren. Hoe beter professionals de ‘collectieve’ opdracht uitvoeren, hoe minder beroep inwoners doen op individuele hulp en ondersteuning. Om wijkteams daarbij te helpen is het Netwerkkwadrant ontwikkeld. Dat biedt vier kijkrichtingen voor het werken in netwerken: het sociale netwerk (individueel en collectief) en het institutionele netwerk (individueel en collectief).
Naar het Netwerkkwadrant