Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent ‘integraal’ ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

Uitgelicht

Zo bouw je aan netwerken van ouders

29 juni 2022

Hoe werk je samen met ouders en andere vrijwilligers bij initiatieven en projecten voor wijkgericht werken? Drie wijken in Zwolle organiseerden leergemeensch …

Zo bouw je aan netwerken van ouders Lees verder »

Lees meer

Must read: nieuwe publicaties

31 mei 2022

Integraal Werken in de Wijk houdt in de gaten wat verschillende organisaties publiceren over integraal werken. Periodiek geven wij een overzicht van recente …

Must read: nieuwe publicaties Lees verder »

Lees meer

Onderzoek: wijkteams hebben toegevoegde waarde

12 mei 2022

Wijkteams hebben een duidelijke toegevoegde waarde, maar de effectiviteit is nog niet altijd zichtbaar te maken. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van …

Onderzoek: wijkteams hebben toegevoegde waarde Lees verder »

Lees meer

Publicaties en praktijkvoorbeelden

Verjaardagskalender

Beleid en praktijk, twee werelden, één gedachte. Toch sluit de samenwerking nog niet altijd goed aan. Integraal Werken in de Wijk geeft met deze verjaardagskalender 12 tips voor een betere samenwerking, voorzien van grappige tekeningen. Daarover kun je …

Verjaardagskalender Lees verder »

Vinger aan de pols

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak langdurige begeleiding nodig op verschillende levensterreinen: gedurende hun schoolloopbaan, in hun woonsituatie, bij het regelen van financiën en bij het verwerven en behouden v …

Vinger aan de pols Lees verder »

Kompas. Ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Instrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met dit instrument systematisch de stappe …

Kompas. Ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling Lees verder »

Een brugfunctie in het onderwijs; ervaringen vanuit een proeftuin in Den Bosch

De proeftuin is ontstaan vanuit een behoefte. Ouders leken onvoldoende de juiste ondersteuning te bereiken en scholen kregen veel vragen over gezins- of opvoed/opgroeiproblematiek en zagen de hulpvragen toenemen. De bestaande ondersteuning sloot niet a …

Een brugfunctie in het onderwijs; ervaringen vanuit een proeftuin in Den Bosch Lees verder »

Dialoog en ruimte voor aansluiting beleid en praktijk

Gemeenten slagen er toch in couleur locale aan te brengen in hun sociaal domeinbeleid, hoewel dat beleid op papier vaak gelijksoortig is, algemeen geformuleerd en abstract. ‘In beleidsnota’s wordt het wat vastgelegd, maar het hoe wo …

Dialoog en ruimte voor aansluiting beleid en praktijk Lees verder »

Thema's

Werkwijzen en methodieken

Werkwijzen en methodieken

Handreikingen en tools om integraal en wijkgericht werken praktisch in te vullen.

Lees meer
Toegang

Toegang

Op deze themapagina vind je informatie en tools voor de toegang tot ondersteuning, vloeiend verloop van het moment van aanmelding tot aan het bieden van pass …

Toegang Lees verder »

Lees meer
Organiseren en samenwerken

Organiseren en samenwerken

Op deze themapagina vind je modellen voor inrichting van de organisatie en instrumenten om de samenwerking tussen professionals in kaart te brengen en te ver …

Organiseren en samenwerken Lees verder »

Lees meer
Monitoring evaluatie

Monitoring en evaluatie

Aanpakken om systematisch kwaliteit en resultaat te peilen, daarvan te leren en bij te sturen.

Lees meer
Kennis

Kennis en competenties

Op deze themapagina krijg je inzicht in en ontwikkel je de deskundigheid van medewerkers van sociale (wijk)teams en gemeenten.

Lees meer
Integrale zorg en ndersteuning

Integrale zorg en ondersteuning

Handvatten voor het domeinoverstijgend en wijkgericht werken bij meervoudige en complexe problematiek.

Lees meer

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl

 

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl is een toolbox voor professionals in wijkteams die werken met kinderen, jongeren en opvoeders. De tools geven professionals handvatten voor het bespreekbaar maken van bepaalde aspecten van opgroeien en opvoeden. Daarnaast helpen de tools met het in kaart brengen en beoordelen van situaties en het realiseren van veranderingen.