Deel deze pagina

Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Vilans werken samen in Integraal Werken in de Wijk. Doel is professionals in zorg en welzijn en beleidsmakers kennis aan te reiken over wat werkt bij integraal werken.

Uitgelicht

Terugkijken: inspiratiesessie ‘Een verantwoorde caseload’

27 november 2023

‘Hoe kom je tot een verantwoorde caseload?’ Die vraag stond centraal tijdens een digitale inspiratiesessie van Integraal Werken in de Wijk op 7 november 2023 …

Terugkijken: inspiratiesessie ‘Een verantwoorde caseload’ Lees meer »

Lees meer
Rian van de Schoot

‘Plaats de zorgwereld in de leefwereld’

22 november 2023

Binnen het huidige zorgstelsel krijgen burgers niet de juiste zorg en ondersteuning aangeboden. Dat constateert de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. I …

‘Plaats de zorgwereld in de leefwereld’ Lees meer »

Lees meer

Kennissynthese: integraal werken werkt

19 oktober 2023

De uit de literatuur bekende werkzame elementen van integraal werken werken ook in de praktijk. Dat is de conclusie van de kennissynthese ‘Krachten Bundelen …

Kennissynthese: integraal werken werkt Lees meer »

Lees meer

Publicaties en praktijkvoorbeelden

Kennissynthese ‘Krachten Bundelen bij Wijkgericht Werken’

De kennissynthese geeft de uitkomsten, ervaringen en geleerde lessen van tien projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het ZonMw-project ’Versterken en verbeteren wijkgericht werken met kinderen en gezinnen’. De projecten hadden tot doel passende …

Kennissynthese ‘Krachten Bundelen bij Wijkgericht Werken’ Lees meer »

Magazine Collectief

Om in een vroeg stadium hulpvragen van bewoners te signaleren en op te pakken, is een passende sociale infrastructuur nodig waarin bewoners en professionals samenwerken. Dit magazine, uitgegeven door Movisie, gaat over collectief en preventief werken. …

Magazine Collectief Lees meer »

Doorbraakroutes gemeenten bij vastlopende casuïstiek

Deze publicatie beschrijft hoe zeven gemeenten werken aan het oplossen van vastgelopen casuïstiek in het sociaal domein. Hoe gaan professionals in het sociaal domein om met een vastgelopen casus? Is het voor hen duidelijk welke stappen binnen de g …

Doorbraakroutes gemeenten bij vastlopende casuïstiek Lees meer »

‘Door de ogen van de patiënt’ in Sociaal Plein Huisartsenpraktijk Damzicht

‘Sociaal Plein Damzicht’ is een online platform waar profes­sionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren en inloop voor de patiënten organiseren. Het is een samenwerking tussen de Huisartsengro …

‘Door de ogen van de patiënt’ in Sociaal Plein Huisartsenpraktijk Damzicht Lees meer »

Wegwijzer samenwerken sociaal wijkteam en informele zorg

Deze wegwijzer helpt professionals in zorg en welzijn snel op weg om goed samen te werken met informele zorg. De publicatie verwijst via verschillende thema’s naar praktische tools, handvatten en relevante websites. De wegwijzer is een handzame update …

Wegwijzer samenwerken sociaal wijkteam en informele zorg Lees meer »

Thema's

Werkwijzen en methodieken

Werkwijzen en methodieken

Handreikingen en tools om integraal en wijkgericht werken praktisch in te vullen.

Lees meer
Toegang

Toegang

Op deze themapagina vind je informatie en tools voor de toegang tot ondersteuning, vloeiend verloop van het moment van aanmelding tot aan het bieden van pass …

Toegang Lees meer »

Lees meer
Organiseren en samenwerken

Organiseren en samenwerken

Op deze themapagina vind je modellen voor inrichting van de organisatie en instrumenten om de samenwerking tussen professionals in kaart te brengen en te ver …

Organiseren en samenwerken Lees meer »

Lees meer
Monitoring evaluatie

Monitoring en evaluatie

Aanpakken om systematisch kwaliteit en resultaat te peilen, daarvan te leren en bij te sturen.

Lees meer
Kennis

Kennis en competenties

Op deze themapagina krijg je inzicht in en ontwikkel je de deskundigheid van medewerkers van sociale (wijk)teams en gemeenten.

Lees meer
Integrale zorg en ndersteuning

Integrale zorg en ondersteuning

Handvatten voor het domeinoverstijgend en wijkgericht werken bij meervoudige en complexe problematiek.

Lees meer

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl

 

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl is een toolbox voor professionals in wijkteams die werken met kinderen, jongeren en opvoeders. De tools geven professionals handvatten voor het bespreekbaar maken van bepaalde aspecten van opgroeien en opvoeden. Daarnaast helpen de tools met het in kaart brengen en beoordelen van situaties en het realiseren van veranderingen.