Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent ‘integraal’ ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

Uitgelicht

Onze zelf ontwikkelde tools

15 november 2021

Kennisbouwstenen: alle kennis op een rij De Kennisbouwstenen zijn een website waarop je alle informatie vindt over generieke competenties, leefgebieden en sp …

Onze zelf ontwikkelde tools Lees verder »

Lees meer

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool

24 juni 2021

Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) ontwikkelden de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) voor gemeenten en uitvoeringspa …

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool Lees verder »

Lees meer

Eigen kracht als samenkracht

23 februari 2021

Voor een krachtige en inclusieve samenleving zijn sociale verbanden van wijkbewoners essentieel, moet er meer vanuit de ‘wijk’ worden gedacht en moeten wijkt …

Eigen kracht als samenkracht Lees verder »

Lees meer

Publicaties en praktijkvoorbeelden

Vinger aan de pols

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak langdurige begeleiding nodig op verschillende levensterreinen: gedurende hun schoolloopbaan, in hun woonsituatie, bij het regelen van financiën en bij het verwerven en behouden v …

Vinger aan de pols Lees verder »

Kompas. Ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Instrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met dit instrument systematisch de stappe …

Kompas. Ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling Lees verder »

Een brugfunctie in het onderwijs; ervaringen vanuit een proeftuin in Den Bosch

De proeftuin is ontstaan vanuit een behoefte. Ouders leken onvoldoende de juiste ondersteuning te bereiken en scholen kregen veel vragen over gezins- of opvoed/opgroeiproblematiek en zagen de hulpvragen toenemen. De bestaande ondersteuning sloot niet a …

Een brugfunctie in het onderwijs; ervaringen vanuit een proeftuin in Den Bosch Lees verder »

Dialoog en ruimte voor aansluiting beleid en praktijk

Gemeenten slagen er toch in couleur locale aan te brengen in hun sociaal domeinbeleid, hoewel dat beleid op papier vaak gelijksoortig is, algemeen geformuleerd en abstract. ‘In beleidsnota’s wordt het wat vastgelegd, maar het hoe wo …

Dialoog en ruimte voor aansluiting beleid en praktijk Lees verder »

Thema's

Werkwijzen en methodieken

Themapagina Werkwijzen en methodieken

Handreikingen en tools om integraal en wijkgericht werken praktisch in te vullen.

Lees meer
Toegang

Themapagina Toegang

Informatie en tools voor de toegang tot ondersteuning, vloeiend verloop van het moment van aanmelding tot aan het bieden van passende zorg en ondersteuning.

Lees meer
Organiseren en samenwerken

Themapagina Organiseren en samenwerken

Modellen voor inrichting van de organisatie en instrumenten om de samenwerking tussen professionals in kaart te brengen en te versterken.

Lees meer
Monitoring evaluatie

Themapagina Monitoring en evaluatie

Aanpakken om systematisch kwaliteit en resultaat te peilen, daarvan te leren en bij te sturen.

Lees meer
Kennis

Themapagina Kennis en competenties

Inzicht in en ontwikkelen van deskundigheid van medewerkers van sociale (wijk)teams en gemeenten.

Lees meer
Integrale zorg en ndersteuning

Thema Integrale zorg en ondersteuning

Handvatten voor het domeinoverstijgend en wijkgericht werken bij meervoudige en complexe problematiek.

Lees meer

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl

 

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl is een toolbox voor professionals in wijkteams die werken met kinderen, jongeren en opvoeders. De tools geven professionals handvatten voor het bespreekbaar maken van bepaalde aspecten van opgroeien en opvoeden. Daarnaast helpen de tools met het in kaart brengen en beoordelen van situaties en het realiseren van veranderingen.