Deel deze pagina

Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent ‘integraal’ ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

Uitgelicht

Anitha Wagemans: ‘Thuis én van betekenis voelen’

19 mei 2023

Anitha Wagemans is één van de leden van de Klankbordgroep van Integraal Werken in de Wijk. Wie is zij, waarom doet ze mee en wat wil ze bereiken? Woonplaats: …

Anitha Wagemans: ‘Thuis én van betekenis voelen’ Lees meer »

Lees meer

IWW actueel (mei 2023)

15 mei 2023

Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt aan de hand van recente publicaties actuele ontwikkelingen in kaart in integraal werken. In dit overzicht: Samenwerk …

IWW actueel (mei 2023) Lees meer »

Lees meer

9 juni: inspiratiedag ‘Met de kennis van nu problematiek voorkomen’

11 april 2023

Wat je eraan hebt: leuke, interactieve dag met nieuwe inzichten in hoe je kunt omgaan met lastige praktijksituaties en erger kunt voorkomen. Datum: vrijdag 9 …

9 juni: inspiratiedag ‘Met de kennis van nu problematiek voorkomen’ Lees meer »

Lees meer

Publicaties en praktijkvoorbeelden

Magazine Collectief

Om in een vroeg stadium hulpvragen van bewoners te signaleren en op te pakken, is een passende sociale infrastructuur nodig waarin bewoners en professionals samenwerken. Dit magazine, uitgegeven door Movisie, gaat over collectief en preventief werken. …

Magazine Collectief Lees meer »

Doorbraakroutes gemeenten bij vastlopende casuïstiek

Deze publicatie beschrijft hoe zeven gemeenten werken aan het oplossen van vastgelopen casuïstiek in het sociaal domein. Hoe gaan professionals in het sociaal domein om met een vastgelopen casus? Is het voor hen duidelijk welke stappen binnen de g …

Doorbraakroutes gemeenten bij vastlopende casuïstiek Lees meer »

‘Door de ogen van de patiënt’ in Sociaal Plein Huisartsenpraktijk Damzicht

‘Sociaal Plein Damzicht’ is een online platform waar profes­sionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren en inloop voor de patiënten organiseren. Het is een samenwerking tussen de Huisartsengro …

‘Door de ogen van de patiënt’ in Sociaal Plein Huisartsenpraktijk Damzicht Lees meer »

Wegwijzer samenwerken sociaal wijkteam en informele zorg

Deze wegwijzer helpt professionals in zorg en welzijn snel op weg om goed samen te werken met informele zorg. De publicatie verwijst via verschillende thema’s naar praktische tools, handvatten en relevante websites. De wegwijzer is een handzame update …

Wegwijzer samenwerken sociaal wijkteam en informele zorg Lees meer »

Aansluiten bij een LVB..(hoe) doe jij dat?

Praktische tool met handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en links naar verdieping. Voor iedereen die in het werk contact heeft met iemand met een LVB. Van algemene gesprekstips tot suggesties voor het aanpassen van interventie …

Aansluiten bij een LVB..(hoe) doe jij dat? Lees meer »

Thema's

Werkwijzen en methodieken

Werkwijzen en methodieken

Handreikingen en tools om integraal en wijkgericht werken praktisch in te vullen.

Lees meer
Toegang

Toegang

Op deze themapagina vind je informatie en tools voor de toegang tot ondersteuning, vloeiend verloop van het moment van aanmelding tot aan het bieden van pass …

Toegang Lees meer »

Lees meer
Organiseren en samenwerken

Organiseren en samenwerken

Op deze themapagina vind je modellen voor inrichting van de organisatie en instrumenten om de samenwerking tussen professionals in kaart te brengen en te ver …

Organiseren en samenwerken Lees meer »

Lees meer
Monitoring evaluatie

Monitoring en evaluatie

Aanpakken om systematisch kwaliteit en resultaat te peilen, daarvan te leren en bij te sturen.

Lees meer
Kennis

Kennis en competenties

Op deze themapagina krijg je inzicht in en ontwikkel je de deskundigheid van medewerkers van sociale (wijk)teams en gemeenten.

Lees meer
Integrale zorg en ndersteuning

Integrale zorg en ondersteuning

Handvatten voor het domeinoverstijgend en wijkgericht werken bij meervoudige en complexe problematiek.

Lees meer

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl

 

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl is een toolbox voor professionals in wijkteams die werken met kinderen, jongeren en opvoeders. De tools geven professionals handvatten voor het bespreekbaar maken van bepaalde aspecten van opgroeien en opvoeden. Daarnaast helpen de tools met het in kaart brengen en beoordelen van situaties en het realiseren van veranderingen.