Deel deze pagina

Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Vilans werken samen in Integraal Werken in de Wijk. Doel is professionals in zorg en welzijn en beleidsmakers kennis aan te reiken over wat werkt bij integraal werken.

Uitgelicht

Beter aansluiten bij gezinnen vanuit een doelgerichte integrale aanpak

16 juli 2024

In dit essay doen we een pleidooi voor het differentiëren van verschillende vormen van integraal werken. We hebben het vaak over het organiseren van integral …

Beter aansluiten bij gezinnen vanuit een doelgerichte integrale aanpak Lees meer »

Lees meer

Wat werkt bij toegang en uitvoering? Lerende praktijken gezocht 

26 maart 2024

Willen jullie in je gemeente aan de slag met het verbeteren van de toegang tot het sociaal domein en meer integraal werken in de uitvoering en beleid? Lees d …

Wat werkt bij toegang en uitvoering? Lerende praktijken gezocht  Lees meer »

Lees meer

IWW actueel (januari 2024)

20 december 2023

Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt aan de hand van recente publicaties actuele ontwikkelingen in kaart in integraal werken. Deze maand: Verkenning Disc …

IWW actueel (januari 2024) Lees meer »

Lees meer

Publicaties en praktijkvoorbeelden

Kennissynthese ‘Krachten Bundelen bij Wijkgericht Werken’

De kennissynthese geeft de uitkomsten, ervaringen en geleerde lessen van tien projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het ZonMw-project ’Versterken en verbeteren wijkgericht werken met kinderen en gezinnen’. De projecten hadden tot doel passende …

Kennissynthese ‘Krachten Bundelen bij Wijkgericht Werken’ Lees meer »

Magazine Collectief

Om in een vroeg stadium hulpvragen van bewoners te signaleren en op te pakken, is een passende sociale infrastructuur nodig waarin bewoners en professionals samenwerken. Dit magazine, uitgegeven door Movisie, gaat over collectief en preventief werken. …

Magazine Collectief Lees meer »

Doorbraakroutes gemeenten bij vastlopende casuïstiek

Deze publicatie beschrijft hoe zeven gemeenten werken aan het oplossen van vastgelopen casuïstiek in het sociaal domein. Hoe gaan professionals in het sociaal domein om met een vastgelopen casus? Is het voor hen duidelijk welke stappen binnen de g …

Doorbraakroutes gemeenten bij vastlopende casuïstiek Lees meer »

‘Door de ogen van de patiënt’ in Sociaal Plein Huisartsenpraktijk Damzicht

‘Sociaal Plein Damzicht’ is een online platform waar profes­sionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren en inloop voor de patiënten organiseren. Het is een samenwerking tussen de Huisartsengro …

‘Door de ogen van de patiënt’ in Sociaal Plein Huisartsenpraktijk Damzicht Lees meer »

Wegwijzer samenwerken sociaal wijkteam en informele zorg

Deze wegwijzer helpt professionals in zorg en welzijn snel op weg om goed samen te werken met informele zorg. De publicatie verwijst via verschillende thema’s naar praktische tools, handvatten en relevante websites. De wegwijzer is een handzame update …

Wegwijzer samenwerken sociaal wijkteam en informele zorg Lees meer »

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl

 

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl is een toolbox voor professionals in wijkteams die werken met kinderen, jongeren en opvoeders. De tools geven professionals handvatten voor het bespreekbaar maken van bepaalde aspecten van opgroeien en opvoeden. Daarnaast helpen de tools met het in kaart brengen en beoordelen van situaties en het realiseren van veranderingen.