Deel deze pagina

Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent ‘integraal’ ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

Uitgelicht

Terugblik ‘Het gewone leven is er voor iedereen, ook met een lvb’

8 november 2022

Erbij horen, gezien en gehoord worden, ertoe doen. Iedereen heeft deze universele behoeften, ook kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelij …

Terugblik ‘Het gewone leven is er voor iedereen, ook met een lvb’ Lees meer »

Lees meer

Inspiratiesessie over de samenwerking wijkteams en onderwijs

11 oktober 2022

Samen voor het gezin #hoedan?  Die ene professional die je onthoudt …. Met wie het samenwerken als vanzelf gaat … Daar waar de samenwerking soepel gaat, …

Inspiratiesessie over de samenwerking wijkteams en onderwijs Lees meer »

Lees meer

Leefplekgericht versterken van wijkgericht werken

7 oktober 2022

Fijn wonen tijdens het mbo. Problemen van jongeren signaleren bij de sportclub. Bevorderen van de zelf- en samenredzaamheid van de buurt. Dat zijn drie proje …

Leefplekgericht versterken van wijkgericht werken Lees meer »

Lees meer

Publicaties en praktijkvoorbeelden

Aansluiten bij een LVB..(hoe) doe jij dat?

Praktische tool met handvatten voor het aansluiten bij een LVB in (hulp)gesprekken en links naar verdieping. Voor iedereen die in het werk contact heeft met iemand met een LVB. Van algemene gesprekstips tot suggesties voor het aanpassen van interventie …

Aansluiten bij een LVB..(hoe) doe jij dat? Lees meer »

Infographic Sociaal Domein

Hoe zit het Sociaal Domein nu in elkaar? Dat is een vraag die veel nieuwe raadsleden, en misschien oude ook wel, zich stellen. Om raadsleden en anderen te helpen daar inzicht in te krijgen, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een overzicht …

Infographic Sociaal Domein Lees meer »

Verjaardagskalender

Beleid en praktijk, twee werelden, één gedachte. Toch sluit de samenwerking nog niet altijd goed aan. Integraal Werken in de Wijk geeft met deze verjaardagskalender 12 tips voor een betere samenwerking, voorzien van grappige tekeningen. Daarover kun je …

Verjaardagskalender Lees meer »

Vinger aan de pols

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak langdurige begeleiding nodig op verschillende levensterreinen: gedurende hun schoolloopbaan, in hun woonsituatie, bij het regelen van financiën en bij het verwerven en behouden v …

Vinger aan de pols Lees meer »

Kompas. Ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Instrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met dit instrument systematisch de stappe …

Kompas. Ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling Lees meer »

Thema's

Werkwijzen en methodieken

Werkwijzen en methodieken

Handreikingen en tools om integraal en wijkgericht werken praktisch in te vullen.

Lees meer
Toegang

Toegang

Op deze themapagina vind je informatie en tools voor de toegang tot ondersteuning, vloeiend verloop van het moment van aanmelding tot aan het bieden van pass …

Toegang Lees meer »

Lees meer
Organiseren en samenwerken

Organiseren en samenwerken

Op deze themapagina vind je modellen voor inrichting van de organisatie en instrumenten om de samenwerking tussen professionals in kaart te brengen en te ver …

Organiseren en samenwerken Lees meer »

Lees meer
Monitoring evaluatie

Monitoring en evaluatie

Aanpakken om systematisch kwaliteit en resultaat te peilen, daarvan te leren en bij te sturen.

Lees meer
Kennis

Kennis en competenties

Op deze themapagina krijg je inzicht in en ontwikkel je de deskundigheid van medewerkers van sociale (wijk)teams en gemeenten.

Lees meer
Integrale zorg en ndersteuning

Integrale zorg en ondersteuning

Handvatten voor het domeinoverstijgend en wijkgericht werken bij meervoudige en complexe problematiek.

Lees meer

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl

 

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl is een toolbox voor professionals in wijkteams die werken met kinderen, jongeren en opvoeders. De tools geven professionals handvatten voor het bespreekbaar maken van bepaalde aspecten van opgroeien en opvoeden. Daarnaast helpen de tools met het in kaart brengen en beoordelen van situaties en het realiseren van veranderingen.