Deel deze pagina

Werkwijzen en methodieken

Handreikingen en tools om integraal en wijkgericht werken praktisch in te vullen.

Bekijk alle publicaties
7 maart 2023

Deze publicatie beschrijft hoe zeven gemeenten werken aan het oplossen van vastgelopen casuïstiek in het sociaal domein. Hoe gaan professionals in het sociaal domein om met

26 april 2022

Artikel van Integraal Werken in de Wijk dat de professional in het sociaal domein een overzicht biedt van de beschikbare kennis en tools die kunnen

29 september 2021

Instrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk

15 juli 2021

Dat is schrikken. Van de deelnemers aan de workshop Verantwoorde caseload tijdens de Dag van de Wijkteams geeft 80% aan dat de caseload te veel

15 juli 2021

Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde het programma Integraal Werken

15 juli 2021

Werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daartoe toelichtingen en opdrachten. Download het werkpakket Voor alle informatie over

4 juni 2021

Wijkacademies Opvoeden betreft een groep van 12 tot 14 ouders die te maken hebben met alledaags ouderschap. Het betreft een programma van drie tot vier

9 april 2021

In Buurt in Bloei gaan mensen samen met een wijkprofessional kijken welke talenten ze hebben, hoe ze die verder kunnen ontwikkelen en hoe ze die

26 maart 2021

De regio Oost-Achterhoek kent een goede traditie van samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs. Toen de eerste contouren van de invoering van passend onderwijs en

26 maart 2021

De Ondersteuner jeugd en gezin (OJG) is aanwezig in de huisartsenpraktijk en in dienst bij een wijkteam of gemeente. Deze professional pakt lichte ondersteuningsvragen op.

18 januari 2021

Inwoners melden zich bij het Buurtteam, daar wordt vervolgens geïnventariseerd hoe buurtteammedewerkers, schulddienstverleners, sociaal raadslieden en eventueel financieel vrijwilligers, de inwoners het beste kunnen helpen

7 januari 2021

De CJG praktijkondersteuners jeugd werken op vaste dagen in een huisartsenpraktijk. Het zijn hoog opgeleide professionals die ervaring hebben met interventies en kortdurende behandelingen. Op

2 november 2020

Integraal werken is een begrip dat niet meer is weg te denken in het sociaal domein. Zeker niet in het werk van lokale sociale teams.

28 februari 2020

Voor hulp en ondersteuning aan inwoners is het relevant te kijken naar het lokale sociale beleid (Wmo en Jeugd) en naar de manier waarop professionals

5 februari 2020

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten

19 november 2019

Veel gemeenten zijn bezig met de doorontwikkeling van wijkteams. Zo ook de gemeente Hollands Kroon. Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en

9 maart 2018

Onderzoek van IWW naar werkzame elementen: Regisserende professional is onmisbare schakel voor succesvolle oplossingen. Lees de voorwaarden voor een goede persoonlijke en taakalliantie in het onderzoeksrapport.