Deel deze pagina

Leefplekgericht versterken van wijkgericht werken

Fijn wonen tijdens het mbo. Problemen van jongeren signaleren bij de sportclub. Bevorderen van de zelf- en samenredzaamheid van de buurt. Dat zijn drie projecten die WIJ Groningen heeft uitgevoerd in het kader van het project ‘Baanbrekende professional’. Het doel: jongeren zich fijn en veilig laten voelen op de plekken waar hun leven zich afspeelt. Dat leefplekgericht versterken van wijkgericht werken leverde mooie inzichten op over werkzame elementen in deze werkwijze. De praktijkvoorbeelden  in de rapportages laten de toegevoegde waarde zien.

Wat werkt

De leefplekgerichte werkwijzen lijken te helpen bij het vroegtijdig signaleren en doelmatig ondersteunen van problemen rond de leefplek van een jongere. Wat werkt:

  • regelmatige aanwezigheid op de leefplek
  • eenvoudige hulpmiddelen die uitnodigen tot wederzijds contact
  • blijvend samenwerken met de betrokkenen rond die leefplek
  • professionals of vrijwilligers alleen ondersteunen wanneer zij daar zelf behoefte aan hebben
  • collectieve en individuele interventies
  • de wisselwerking gebruiken tussen de fysieke en sociale kenmerken van de plek.

De projecten

  • Fijn wonen tijdens het mbo: mbo-studenten moeten op een prettige plek kunnen wonen, zodat zij ruimte ervaren om zich op hun studie te richten en naar school te gaan. In samenwerking met de scholen hebben jongeren praktisch inzicht gekregen in de huisvestings- en financiële mogelijkheden en routes langs de instanties. Bij intakes op en rond school wordt even gecheckt of jongeren wel fijn wonen. Het helpen realiseren van een prettige leefwereld draagt bij aan de identiteitsvorming van jongeren. Lees rapportage.
  • Buurtstraat: een hecht, multidisciplinair maar generalistisch werkend team combineert straatgerichte preventie en individuele ondersteuning in buurten met een meervoudige problematiek. Het vaste team bevordert en bewaakt actief de eigen- en samenredzaamheid van bewoners en de leefbaarheid van de fysieke omgeving, zodat zij hun buurtje ervaren als een prettige, veilige plek. Lees rapportage.
  • Problemen van jongeren signaleren en de-escalerend oppakken bij de sportclub. De sportclub is een fijne, veilige plek die kan bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Er zijn afspraken gemaakt met vaste WIJ-vertrouwenspersonen binnen de club die langszij komen bij mogelijke problemen rond jeugdspelers. Zij ondersteunen clubs ook bij het leren herkennen van en reageren op signalen van jeugdspelers dat het niet zo lekker gaat. Lees rapportage. Bekijk filmpje hieronder. 

Het project ‘Baanbrekende professional’ is één van de onderzoeken in het ZonMw-project ‘Versterken en verbeteren van wijkgericht werken’. Voor dit project, dat bestaat uit 10 onderzoeken naar wijkgericht werken met kinderen en gezinnen, vervult Integraal Werken in de Wijk (IWW) de kennisfunctie. IWW verrijkt de onderzoeken met beschikbare kennis en brengt de kennis die uit de projecten voortkomt, weer verder. Ga naar overzichtspagina.