Deel deze pagina

Terugblik: Inspiratiesessie over de samenwerking wijkteams en onderwijs

Samen voor het gezin #hoedan? 

Die ene professional die je onthoudt …. 
Met wie het samenwerken als vanzelf gaat … 
Daar waar de samenwerking soepel gaat, ook als het schuurt … 
Je krijgt er energie van … 

Samen voor het gezin

In de inspiratiesessie op 3 november 2022 keken gespreksleider Chaja Deen, expert interprofessioneel samenwerken Anja Verwoerdt, sociaal professional Maja Oomen vanuit het wijkteam in Amersfoort en schoolmaatschappelijk werker Anne van Overdijk vanuit Farent in Den Bosch naar de samenwerkingsrelatie tussen wijkteam- en onderwijsprofessionals. Zij hebben samen hetzelfde doel: een gezonde en kansrijke jeugd voor kinderen en jongeren in samenwerking met hun opvoeders. Interprofessioneel samenwerken is hét middel om dit te bereiken. Dit middel is in de schijnwerpers gezet tijdens een mooi tafelgesprek.

Professionals die vanuit verschillende domeinen rondom jeugdigen en gezinnen samenwerken hebben veel expertise om te delen, maar moeten elkaar eerst leren kennen en hun samenwerkingspartner de ruimte geven om te bouwen aan vertrouwen.

‘Ik kom met lege handen, maar met een volle rugtas.’

Vertrouwen

Vertrouwen splitsen we op in drie ingrediënten (Luhmann, 1979), namelijk:

  • betrouwbaarheid
  • vertrouwen op basis van competenties en
  • te vertrouwen zijn.

Hierin komen elementen terug als verwachtingen, loyaliteit en het samenbrengen van verschillende perspectieven. Anja start met de ‘waarom-vraag’ (Sinek, 1991) en gaat daarna in op de eerste ingrediënten van vertrouwen: betrouwbaarheid en vertrouwen op basis van competentie (Luhmann, 1979).  Waarom werk je samen en wat wil je bereiken? Wat werkt voor jou en wat kun je geven? Maar ook wat betekenen vertrouwen en elkaar leren kennen nu echt in de praktijk?

Vanuit de praktijk vertellen Anne en Maja meer over hun rol, houding en takenpakket. Ook delen zij hun gedachten en mooie praktijkvoorbeelden over het interprofessioneel werken. Hierin staat ook het vertrouwen centraal. Vragen van kijkers worden ook besproken, bijvoorbeeld: ’hoe spreken we elkaars taal?’ Bekijk onderstaande video om het eerste deel van de inspiratiesessie terug te kijken.

Té vertrouwen zijn

Maja en Anne delen praktijkvoorbeelden en vragen over privacy en het naast de ouders en kinderen staan. Anja licht het derde ingrediënt van vertrouwen toe. Dit keer legt ze de focus op ‘té vertrouwen zijn’ (Luhmann, 1979). Het gaat hierbij om loyaliteit, elkaar niet laten vallen, integriteit, elkaar kennen en reflectie op de samenwerking.

Chaja, Anja, Anne en Maja sluiten de inspiratiesessie af met een panelgesprek. Zij bespreken vragen van de kijkers. Zoals hoe het werken vanuit een gezamenlijke visie in de praktijk wordt ervaren. Samen gesprekken voeren over de doelen wordt genoemd als helpend aspect. Praktijkvoorbeelden zijn: het samen volgen van een training over gespreksvoering, ondersteunen bij voorlichting en samenwerken bij het signaleren van onveiligheid. Bekijk onderstaande video om het tweede deel van de inspiratiesessie terug te kijken.

‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan?’

Bronnen

  • Luhmann, N. (1979). Trust and power. Wiley.
  • Sinek, S. (1991) Start with why. Portfolio.
  • Verwoerdt, A. (2020). Onderwijs en jeugdhulp. Kleur bekennen in samenwerken.

Ook interessant: vertrouwen

Wat zijn succesfactoren voor interprofessionele samenwerking tussen jeugd- en onderwijsprofessionals? Anja Verwoerdt en Judith Fase zetten in een artikel in het vakblad Sociaal Werk de voorwaarden daarvoor uiteen en lichten vertrouwen eruit als onmisbaar ingrediënt voor een geslaagde samenwerking. Maar wat is vertrouwen eigenlijk, kent het gradaties en hoe bevorder je het? Lees het artikel hier.

Goede ideeën? 

Wil je op de hoogte worden gehouden of in de toekomst meewerken aan een inspiratiesessie? Dan kun je mailen naar Mirella van den Burg, via m.vandenburg@nji.nl

Meer Informatie

Voor meer infomatie kunt u contact met ons opnemen