Deel deze pagina

Onderzoek: wijkteams hebben toegevoegde waarde

Wijkteams hebben een duidelijke toegevoegde waarde, maar de effectiviteit is nog niet altijd zichtbaar te maken. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Associatie Wijkteams, waarvoor van 33 wijkteams rapportages zijn onderzocht en landelijke onderzoeken en cijfers van onder andere het CBS zijn geraadpleegd. 

Wijkteams voldoen steeds meer aan het beleid waar ze voor bedoeld waren. Aandachtspunt is wel dat wijkteams tijd en ruimte tekort komen voor bijvoorbeeld samenlevingsopbouw en vroegsignalering, ook doordat zij veel tijd kwijt zijn aan bureaucratie.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van wijkteams neemt dus toe: het wijkteam wordt bekender bij inwoners, ze doen meer aan preventie en de ondersteuning is laagdrempeliger geworden. Wijkteams bieden kwalitatief steeds betere hulp en leren van ervaringen. Wijkteams hebben er baat bij als de visie van de gemeente over het takenpakket van het wijkteam consistent is.

Effectiviteit

Er blijkt op dit moment eigenlijk nog weinig te zeggen over de effectiviteit, want niet alle cijfers over de resultaten van het wijkteam zijn voorhanden of consistent.  Bovendien zijn zij slechts een deel van het gemeentelijke zorgstelsel en is hun effectiviteit dus ook afhankelijk van factoren buiten henzelf.

Aanbevelingen

  • Formuleer als gemeente een vaste visie en hou daaraan vast
  • Geef wijkteams voldoende ruimte en tijd om door te ontwikkelen
  • Wijkteams zouden hun informatiepositie naar buiten kunnen versterken (bijvoorbeeld cijfermatig laten zien dat ze bijdragen aan zelfredzaamheid) ).
  • Wijkteammedewerkers mogen meer handelingsbevoegdheid hebben.

Meer informatie