Deel deze pagina

Wat werkt in integraal specialistisch werken?

Factsheet tussentijdse resultaten project ‘De specialist dichterbij’

Wat werkt bij een integraal specialistische werkwijze in de wijk voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek op meerdere levensgebieden? Een eerste tussenresultaat richt zich op de vraag wat werkt in de samenwerking tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals. Daar is nu een factsheet van gemaakt.

Leersessies

De onderzoekers volgen vijf integrale specialistische teams uit Holland Rijnland, Midden Holland en Haaglanden en spreken met vertegenwoordigers van de teams, gemeenten, praktijkorganisaties en ouders en jongeren. Daarnaast observeren zij casuïstiekbesprekingen van de teams en zijn er vier leersessies. In deze leersessies leren de verschillende teams en regio’s met en van elkaar en de tussentijdse resultaten. De leersessies zijn het moment waarop vertegenwoordigers van de teams, gemeenten, organisaties met elkaar, en een oudervertegenwoordiger, in gesprek gaan.

In juni 2021 heeft de eerste leersessie plaatsgevonden, waar de deelnemers stil stonden bij het partnerschap tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals. Tijdens de leersessie zijn twee thema’s besproken:

  1. het ontwikkelen van partnerschap vanuit gezamenlijke visie en belangen en
  2. het gezamenlijk optrekken bij de hulpverlening aan gezinnen: hoe blijf je in gesprek met elkaar?

De factsheet geeft een overzicht van de projectopbrengsten en nodigt uit tot reflectie, leren en versterken van integraal specialistisch werken. Zodat het gesprek niet alleen in de leersessie gevoerd wordt, maar ook daarbuiten.

Gezamenlijke visie en belangen

Een gezamenlijke visie en een goede uitvoering vragen om onderling begrip: snappen waar de visie van de ander vandaan komt, de verschillende belangen hierin boven tafel krijgen, de verschillende rollen verduidelijken en elkaar de ruimte geven om te ontwikkelen in het integrale initiatief. Al in een vroeg stadium dienen praktijk en beleid met elkaar verbonden te zijn, bijvoorbeeld door professionals uit integrale teams en vertegenwoordigers van gezinnen mee te laten denken over het te ontwikkelen beleid. De onderzoekers stellen dat het bespreken van de verschillende belangen een belangrijke voorwaarde is voor partnerschap en dat het ook van belang is de rollen van gemeenten, praktijkorganisaties en professionals te specificeren.

Samen optrekken

Een integraal initiatief is continu in ontwikkeling en dat vraagt om een doorlopende dialoog tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals. Dat samen optrekken blijkt niet altijd zonder slag of stoot te gaan, door bijvoorbeeld verschillende belangen of visie op goede hulp. Het kan helpen duidelijke afspraken te maken over het monitoren en evalueren van de integrale aanpak in de praktijk. De praktijk laat zien dat dat nog niet heel stelselmatig gebeurt.

Bekijk de factsheet met tussenresultaten

Het project De specialist dichterbij is één van de onderzoeken in het ZonMw-project ‘Versterken en verbeteren van wijkgericht werken’. Voor dit project, dat bestaat uit 10 onderzoeken naar wijkgericht werken met kinderen en gezinnen, vervult Integraal Werken in de Wijk (IWW) de kennisfunctie. IWW verrijkt de onderzoeken met beschikbare kennis en brengt de kennis die uit de projecten voortkomt, weer verder.

Meer Informatie

Voor meer infomatie kunt u contact met ons opnemen