Deel deze pagina

Vluchtelingen uit Oekraïne

Integraal Werken in de Wijk zet kennis op een rij over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

  • Movisie heeft op de website een speciaal Oekraïnedossier ingericht, dat is opgebouwd aan de hand van vier thema’s: vluchtelingen, sociale cohesie, sociale inclusie en bestaanszekerheid. Per thema wordt kennis aangereikt voor de korte termijn en voor lange(re) termijn. Je vindt het dossier hier.
  • Op Zorg voor Beter, het kennisplein voor verpleging en verzorging, is een artikel verschenen over de impact van de oorlog op ouderen.
  • Het Nederland Jeugdinstituut geeft tips over hoe je met kinderen over de oorlog in Oekraïne kunt praten. Op de website is verder een mooi overzicht te vinden met vragen en antwoorden over vluchtelingenkinderen.
  • Pharos biedt een overzicht van praktische informatie, zoals tolken, ziektekosten, corona en dergelijke, ook in het Oekraïens zelf.

Meer informatie

  • Vluchtelingenwerk
  • Takecarebnb, het matchen van vluchtelingen met gastgezinnen.
  • CAK: vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen.
  • Rol van de Raad voor de Kinderbescherming bij (de opvang van) alleenreizende Oekraïense minderjarige vluchtelingen.
  • Link van UNHCR, met bijvoorbeeld een kaart om te zien waar je spullen kan doneren, of hoe mensen zich kunnen aanbieden als vrijwilliger.