Deel deze pagina

Thema: Integrale zorg en ondersteuning

Magazine Collectief

Om in een vroeg stadium hulpvragen van bewoners te signaleren en op te pakken, is een passende sociale infrastructuur nodig waarin bewoners en professionals samenwerken.

Lees verder »

Eigen kracht als samenkracht

Voor een krachtige en inclusieve samenleving zijn sociale verbanden van wijkbewoners essentieel, moet er meer vanuit de ‘wijk’ worden gedacht en moeten wijkteams zoeken naar

Lees verder »