Deel deze pagina

Terugkijken: inspiratiesessie ‘Een verantwoorde caseload’

‘Hoe kom je tot een verantwoorde caseload?’ Die vraag stond centraal tijdens een digitale inspiratiesessie van Integraal Werken in de Wijk op 7 november 2023. Een denkkader en werkpakket kunnen behulpzaam zijn om dat te bepalen, zo werd duidelijk. Ook vertelden medewerkers van wijkteams en gemeente over hun ervaringen om te komen tot een verantwoorde caseload. Een terugblik.

Julia Ketel (Movisie) benadrukt bij de toelichting van het denkkader dat de kwaliteit in het geding komt wanneer je te veel op je bordje hebt. Daarom zien veel gemeenten en wijkteams redenen om te onderzoeken wat een passende caseload is. Zij geeft een toelichting op het denkmodel dat Integraal Werken in de Wijk heeft ontwikkeld en de stappen die je kunt zetten om tot een verantwoorde caseload te komen.

Julia Ketel (Movisie) licht het denkkader en het werkpakket ‘Verantwoorde caseload’ toe.

Herma Ooms (NJi) gaat in gesprek met drie medewerkers uit de praktijk, Joyce Horst van de gemeente Soest en Hanneke Cromheecke en Jaimy Lammers van de buurtteams van Lokalis in Utrecht. Zij schetsen hoe zij de caseload binnen de perken hebben gebracht en dat het wel een zoektocht is geweest. Belangrijke lessen: het team erbij betrekken en leuke dingen met elkaar blijven doen, ook als het water je aan de lippen staat, tijd nemen om het huis op orde te brengen en reflecteren.

‘Het is een proces waar je met elkaar doorheen moet. De stappen in het denkmodel zijn mooi, maar ze zijn niet volgordelijk. Het team erbij betrekken is het belangrijkste’, is de ervaring van Hanneke Cromheecke.

Herma Ooms (NJi) in gesprek met Hanneke Cromheecke en Jaimy Lammers van Lokalis en Joyce Horst van de gemeente Soest.


Workshop Dag van de Wijkteams

Op de Dag van de Wijkteams op 16 november 2023 gaven Julia Ketel en Herma Ooms ook een workshop over een verantwoorde caseload. Die workshop kun je hier terugkijken.