Deel deze pagina

Wijkwijzer, een nieuw online kennis- en leerplatform

Wijkwijzer is een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterkenWijkWijzer geeft ook informatie over hoe je integraal kunt (samen)werken in de wijk. “En integraal werken betekent dan niet alles met alles verbinden en iedereen overal bij betrekken”, licht Matthijs Uyter-linde, themacoördinator leefbare wijken en buurten bij Platform31, toe. “Het gaat er vooral om dat betrokken partijen hun eigen taak zo goed mogelijk uitvoeren, en daar waar nodig afstemming zoeken met andere partijen. En het betekent dus dat je als organisatie verder moet kijken dan naar je eigen doelstellingen.”

Bekijk Wijkwijzer