Deel deze pagina

Wat helpt en belemmert wijkteams?

Movisie volgde professionals van vijf verschillende wijkteams, om een beter beeld te krijgen van hun dagelijkse praktijk. Het zijn de wijkteams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend te werk moeten gaan om de zorg- en ondersteuning aan inwoners vorm te geven, waarmee gemeenten belast zijn in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De dagelijkse praktijk blijkt weerbarstig. En de inzet en compassie van professionals om inwoners zo goed mogelijk te helpen, wordt bemoeilijkt door een aantal tegenkrachten zoals een hoge caseload, complexe meervoudige vraagstukken, ontbreken van mandaat.

Het is belastend werk. Het verloop binnen de teams is hoog en de teams zijn zoekende hoe hiermee om te gaan. Voortdurende beleidsveranderingen zorgen voor steeds nieuwe uitdagingen. Gelukkig kwamen de onderzoekers ook helpende factoren tegen, zoals het in teamverband werken, gezamenlijke casuïstiekbespreking, generalistisch werken met verschillende disciplines en voldoende (specialistische) kennis en expertise en voldoende discretionaire ruimte.

Bekijk de publicatie