Deel deze pagina

Versterken wijkgericht werken: top 5 aanbevolen literatuur

Welke kennis over wijkgericht werken kunnen professionals gebruiken om jeugdigen en gezinnen te ondersteunen? Integraal Werken in de Wijk deed een inventarisatie van 11 projectplannen voor het ZonMw-project ‘Versterken van (de kwaliteit) wijkgericht werken met kinderen en gezinnen’. De onderzoekers keken naar welke thema’s, vraagstukken en onderwerpen in de projectplannen voorkomen en wat overeenkomsten en verschillen zijn. Op basis daarvan deze top 5 van aanbevolen literatuur voor wijkgericht werken.

 1. Ervaringsdeskundigheid
  Benut de ervaringsdeskundigheid van jongeren. Niemand is een grotere expert in de leefwereld van jongeren dan jongeren zelf. Informatie over hun ervaringen verbetert het resultaat en past bij hun behoeften. Zie: Succesfactoren in het werken met jongeren en het artikel Tijd om te gaan doen wat werkt bij jongerenparticipatie.
   
 2. Integraal werken
  Welke kennis heeft een wijkteam nodig om uiteenlopende vragen van inwoners te kunnen beantwoorden? En is deze kennis aanwezig? Met de kennisbouwstenen hebben professionals die integraal werken beschikbare kennis over zeven belangrijke domeinen binnen handbereik. Zie ook: Werkzame elementen bij integraal werken in de wijk.
   
 3. Netwerkzorg
  Zorg en ondersteuning worden in samenhang rondom een individu of een groep georganiseerd, grenzen tussen organisaties of domeinen vormen hiervoor geen obstakel. Zie: De Governance van Netwerkzorg Ontrafeld.
   
 4. Outreachend werken
  Zelfverzekerd naar voren treden in een leefwereld van mensen die dat misschien helemaal niet willen. Over hoe je vanuit een sociaal team outreachend kunt werken: Wat werkt dossier bij Outreachend werken. Kansen en dilemma’s voor sociale (wijk)teams.
   
 5. Preventie
  Onderdeel van de collectieve aanpak van het wijkteam is ook het verbinden van preventieve hulpvragen van bewoners in de wijk. Publicaties: Open & onbevangen de wijk tegemoet en Op zoek naar balans tussen individuele en collectieve benaderingen in de wijk.

Voor het ZonMw-project ‘Versterken en verbeteren van wijkgericht werken’, waarin 11 onderzoeken plaatsvinden naar wijkgericht werken met kinderen en gezinnen, vervult Integraal Werken in de Wijk (IWW) de kennisfunctie. IWW verrijkt de onderzoeken met beschikbare kennis en brengt de kennis die uit de projecten voortkomt, weer verder.