Deel deze pagina

Versterken van de sociale basis

Dit onderzoek bouwt voort op eerdere publicaties van Platform31 over integraal werken in de wijk en op De kracht van het gewone, dat onderzoekt hoe gemeenten de beweging naar het voorveld kunnen stimuleren en faciliteren. Het sluit aan bij ontwikkelingen binnen en intenties van gemeenten, zoals geformuleerd in de door VNG en Divosa begin 2021 geformuleerde propositie De winst van het sociaal domein: Een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid (pdf). Ook sluit deze publicatie aan op de recente studie van het Verwey-Jonker Instituut, die beschrijft hoe vanuit een twaalftal gemeenten beleidsmatig gekeken wordt naar de sociale basis.