Deel deze pagina

Toename rijksbudgetten voor de gebiedsgerichte aanpak

Conclusies van een eerste beknopte inventarisatie van rijksgelden met een gebiedsgerichte focus en rijksbudgetten die op een gebiedsgerichte manier kunnen worden ingezet voor brede opgaven. Stimuleert deze vorm van financieren een brede, integrale wijkaanpak gericht op de leefwereld van bewoners of werkt het juist een sectorale benadering in de hand?

Bekijk de publicatie