Deel deze pagina

Tips integrale inzet buurtsportcoach

Kenniscentrum Sport beschrijft de voorwaarden voor positieve effecten van sport bij jongeren, welke rol de buurtcoach heeft en wat nodig is voor een succesvolle samenwerking tussen gemeente, jeugdhulporganisaties en sportverenigingen.  

Het gaat over jeugdhulp en sport in het sociaal domein. Alle jeugdigen in Nederland moeten gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. Ouders zijn hiervoor eerstverantwoordelijk. De gemeente komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Om de maatschappelijke uitdagingen die daarmee gepaard gaan het hoofd te bieden, werkt een integrale aanpak het beste. Sport kan in die mix een kansrijk middel zijn. De afgelopen jaren is in het land al volop ge√ęxperimenteerd met het inzetten van sportzorgprojecten in het sociale domein.

Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat kwetsbare jongeren die sporten op verschillende terreinen beter scoren dan kwetsbare jongeren die niet sporten. Kenniscentrum Sport beschrijft in de whitepaper de voorwaarden voor de positieve effecten bij jongeren, welke rol de buurtcoach heeft en wat nodig is voor een succesvolle samenwerking tussen gemeente, jeugdhulporganisaties en sportverenigingen.  

Er is op verschillende plaatsen in het land sprake van samenwerking tussen jeugdhulp en sport, maar dat is vaak incidenteel. Er moeten nog wel wat stappen gezet worden, voordat er sprake is van een structurele samenwerking. Dat is een traject van het overbruggen van verschillen in taal, cultuur, ervaringen, expertise en principes. Met de transities in het sociale domein vervullen buurtsportcoaches meer dan ooit hun verbindende rol tussen sport- en beweegaanbieders enerzijds en sectoren als jeugdhulp en welzijn anderzijds. De buurtsportcoach kan actief zijn op het snijvlak van sport en jeugdhulp.

In een kleine 400 gemeenten zijn tegenwoordig buurtsportcoaches actief: in 2017 zijn het er al ongeveer 4.500. Veel gemeenten willen weten hoe het er voor staat met hun buurtsportcoaches. Doen ze de goede dingen en doen ze die goed? Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft het Kenniscentrum Sport de QuickScan Buurtsportcoach ontwikkeld. Daarmee kunnen gemeenten hun buurtsportcoachbeleid bijstellen.

Auteur en/of organisatie: kenniscentrum Sport
Datum van uitgifte: december 2017

Meer lezen