Deel deze pagina

Sociale veiligheid achter de voordeur

Artikel van Integraal Werken in de Wijk dat de professional in het sociaal domein een overzicht biedt van de beschikbare kennis en tools die kunnen helpen bij het beter samenwerken, signaleren, praten over en handelen naar sociale onveiligheid in huiselijke kring. Met als doel: het vergroten van de veiligheid achter de voordeur.

Het artikel begint met het beschrijven van de bredere context waarin een landelijk plan van aanpak is gemaakt om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken en de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. Daarna beschrijven de auteurs handvatten voor professionals aan de hand van de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit artikel geeft een overzicht wat Nederland doet om het geweld achter de voordeur terug te dringen.