Deel deze pagina

Sociale netwerken van ouders

Rapport van het SCP. Ouders in een kwetsbare situatie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. De toegang tot sociale netwerken is niet voor alle ouders gelijk. Juist ouders in een kwetsbare positie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. Daarnaast zitten er grenzen aan de inzetbaarheid van het netwerk. Een deel van de ouders wil bijvoorbeeld geen steun vanwege privacy- en schaamtegevoelens.

Dat zijn enkele conclusies uit het net verschenen SCP-rapport Sociale netwerken van ouders. Het SCP onderzocht met bestaande surveys en nieuwe diepte-interviews met ouders de rol van sociale netwerken van ouders bij de opvoeding en andere ouderschapstaken.

Lees het rapport