Deel deze pagina

Samenwerken met gezinnen en ketenpartners

De bedoeling van deze handreiking van het Verwey-Jonker Instituut is helder te maken wat je rol is, en bij te dragen aan een eenduidige communicatie naar ketenpartners en gezinnen door jou en je collega’s. Het helder maken van je rol en taken en het omgaan met verwachtingen is in deze handreiking uitgewerkt voor de samenwerking met de ouders. Daarnaast is dit uitgewerkt voor een aantal ketenpartners: de scholen, de huisartsen en de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Naar de handreiking