Deel deze pagina

Samenwerken in de wijk (november 2016)

Waarom beter samenwerken? Cliënten met vragen en problemen op verschillende levensgebieden wilt u snel passende ondersteuning bieden. Dat doet u niet alleen. U werkt samen met andere professionals, met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners. Om cliënten optimaal te ondersteunen heeft u elkaars expertise, kennis en netwerk nodig. De dagelijkse praktijk is echter vaak hectisch en onvoorspelbaar, er is meestal weinig tijd en geld, en iedereen heeft zijn eigen aanpak. Deze publicatie geeft antwoord op de 10 meestgestelde vragen rondom samenwerking tussen professionals in de wijk. 

De vragen die we in dit document nader bekijken, zijn: 

  1. Hoe maak ik ruimte in mijn agenda en takenpakket? 
  2. Hoe kan ik anderen ontmoeten en het contact opbouwen? 
  3. Hoe komen we op één lijn qua visie en werkwijze? 
  4. Hoe weet ik zeker dat de ander mij en de bewoner verder helpt? 
  5. Wat doen we met die financiële schotten? 
  6. Wie heeft welke taak en verantwoordelijkheid?
  7. Hoe ga ik om met belangen en gevoelde concurrentie? 
  8. Hoe vergroot ik mijn onafhankelijke positie? 
  9. Hoe ga ik om met organisatorische belemmeringen? 
  10. Hoe krijg ik meer mandaat en ruimte om te experimenteren?

Bekijk publicatie