Deel deze pagina

Samen brengen we Nederland in beweging

Artikel van adviesbureau BMC met een visie op de huidige ontwikkelingen in het sport- en beweegveld. In 2040 moet minimaal 75% van volwassenen in Nederland aan de beweegnorm voldoen. En met het huidige beleid gaan we deze ambitieuze doelstelling van het kabinet niet halen. Het roer moet dus radicaal om. We moeten werken aan een integrale aanpak waarin alle betrokkenen samenwerken: de landelijke overheid, gemeenten, sportverenigingen, buurtsportcoaches, vrijwilligers enzovoorts. Het versterken van de sportsector – waar sporten het doel is – biedt hiervoor aanknopingspunten. Die kunnen we vervolgens aangrijpen om sport ook als middel in te zetten.