Deel deze pagina

Resultaten van een pilot met een gezamenlijk multidisciplinair overleg in de Rotterdamse Tarwewijk

Gemeente Rotterdam, Stichting Gezond op Zuid en het CJG zijn in 2016 een éénjarige pilot gestart in de Tarwewijk in Rotterdam. De pilot was toegespitst op verbetering van de samenwerking tussen huisartsen, het wijkteam en het CJG door middel van een maandelijks multidisciplinair overleg (MDO). In het MDO werden, in aanwezigheid van een lid van het Consultatie- en Diagnoseteam (CDT), casussen besproken door vertegenwoordigers van de huisartsenpraktijk, het wijkteam en het CJG. Het doel van de pilot was bijdragen aan efficiënter werken, vroegsignalering en integraal werken om beter passende hulp te organiseren voor de jeugdigen en diens omgeving.

Gemeente Rotterdam concludeert, op basis van ervaringen van betrokkenen, dat er belangrijke resultaten zijn geboekt in de samenwerking tussen de betrokken partijen. De belangrijkste opbrengsten zijn:

  • Meer onderlinge bekendheid met de werkwijze, het hulpaanbod en de organisatie van betrokken partijen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat in casussen meer handelingsmogelijkheden kunnen worden overwogen.
  • Meer complementaire informatie op casusniveau, zowel wat betreft kenmerken van jeugdigen en gezinnen, als wat betreft de hulpverleningsgeschiedenis. Dit bevordert de kwaliteit van de probleemanalyse en het inzichtelijk maken van wie er allemaal bij een casus betrokken zijn, en zou het langs elkaar heen werken voorkomen.
  • Persoonlijk contact bevordert het onderlinge begrip, de wederzijdse waardering en de samenwerking, ook buiten het MDO om.
  • Door de, soms vroegtijdige, informatie-uitwisseling en gerichte verwijzing naar hulp draagt het MDO bij aan een efficiëntere aanpak.

Auteur en/of organisatie: Gemeente Rotterdam – Onderzoek en Business Intelligence
Datum van uitgifte: oktober 2017

Meer lezen