Deel deze pagina

Prestatieafspraken leefbaarheid

E-magazine over de vraag hoe goede samenwerking tussen lokale partijen bij kan dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Platform31. Het magazine dient als inspiratiebron voor onder andere woningcorporaties, gemeenten en huurdersverenigingen die met elkaar prestatieafspraken willen maken. Zo wordt lokale samenwerking rondom leefbaarheid gestimuleerd.

Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio – Prestatieafspraken leefbaarheid