Deel deze pagina

Onderzoeksproject Teamwerk in de Wijk

De werkvloer bepaalt of wijkteams presteren, niet het beleid. Dat blijkt uit het project “Teamwerk in de Wijk” dat de kenmerken van wijkteams heeft onderzocht die bijdragen aan de succesvolle transformatie van het sociaal domein. In 3 jaar tijd hebben teamleden en teamleiders van meer dan 100 wijkteams jaarlijks een vragenlijst ingevuld. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat het functioneren en presteren van wijkteams voor het grootste deel wordt bepaald door factoren op het niveau van het team, en niet door factoren op het niveau van de gemeente. Dat betekent dat keuzes op beleidsniveau, zoals een 0-100 team of jeugdteam, niet bepalend  zijn voor de wijze waarop wijkteams in de praktijk functioneren. In hoeverre teams intern en extern samenwerken, wordt ook maar voor een klein deel bepaald door beleid.

Het gaat dus om een transformatie op de werkvloer, en niet om transitie van systemen. Daarom zou de aandacht volgens de onderzoekers meer uit moeten gaan naar management, leiderschap en gedrag van teams en minder naar beleid, structuren en systemen op gemeentelijk niveau. Daarbij geven onderzoekers aan dat wijkteams veel van elkaar kunnen leren, ondanks de verschillen in beleid.

Dit project is een samenwerking van de Universiteit Leiden, de Erasmus, Universiteit Rotterdam en de wijkteams in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio Holland-Rijnland.

Lees artikel.

Bekijk samenvatting onderzoek.