Deel deze pagina

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018

Rapport over de stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet. Bekijk de monitor

De monitor gemeentelijke zorginkoop geeft inzicht in de invloed die inkoop heeft op integraal samenwerken. De decentralisaties van de zorg gingen gepaard met een aantal inhoudelijke doelstellingen. Eén van de veronderstellingen was dat inkoop een ondersteunende en faciliterende rol kon vervullen bij de inhoudelijke doelstelling van samenhangende dienstverlening. Uit het onderzoek blijkt dat aanbieders van Wmo-ondersteuning en jeugdzorg inderdaad vaker gezamenlijk inkopen. Dit helpt bij het beter op elkaar afstemmen van de dienstverlening. Dit betekent echter nog niet dat de dienstverlening zelf ook integraal is.  

De knelpunten van gezamenlijke inkoop

Zorgaanbieders vormen sinds de decentralisaties dus vaker een alliantie om gezamenlijk zorg in te kopen. Het is zelfs zo dat de meeste Wmo-maatwerkvoorzieningen en individuele jeugdhulpvoorzieningen gezamenlijk worden ingekocht. Maar gezamenlijke inkoop is complexer. Het blijkt dat een flink aantal grote samenwerkingsverbanden uit elkaar valt in kleinere samenwerkingsverbanden. Deze beweging zorgt voor uitdagingen:

  1. Zorgaanbieders krijgen vaak meer administratieve lasten doordat ze vaker deelnemen aan meerdere inkoopprocedures. Waardoor ze te maken krijgen met meer verschillende inkoopsystemen en ‘productsystemen’.
  2. Inkoopsamenwerking – en het uiteenvallen daarvan – lijkt ook impact te hebben op de beschikbaarheid van specialistische ondersteuning en opgebouwde expertise, maar dit is niet nader onderzocht.

Complexiteit van inkoop

Uit het onderzoek blijkt hoe nieuw en complex het werkterrein is. Alle geïnterviewde gemeenten geven aan te maken te hebben met zorgaanbieders die moeite hebben om succesvol op inkoopprocedures in te schrijven. Maar ook zelf lopen ze tegen knelpunten aan. De, soms conflicterende, inhoudelijke en financiële doelstellingen zorgen bij gemeenten voor lastige afwegingen. Daarbij is het soms lastig om de betrouwbare informatie en kennis over zorg en zorggebruik, die zou kunnen ondersteunen bij onderbouwing van keuzes, te achterhalen.

Ook ervaren gemeenten soms knelpunten in wetgeving op het gebied van privacy, keuzevrijheid, resultaatgericht beschikken, aanbesteden, en (specifiek) het vaststellen van reële tarieven.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke zorginkoop nog ontzettend in beweging is. De nieuwigheid en complexiteit zorgen voor verschillende vraagstukken en uitdagingen die om antwoorden vragen. Worstel je zelf ook met vraagstukken? Stel je vraag gerust aan onze vraagbaak: info@integraalwerkenindewijk.nl

Bekijk de monitor