Deel deze pagina

Mensbeelden bij beleid

Essay van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat voor het eerst wetenschappelijke kennis over mensbeelden in beleid op een rij zet en handvatten biedt om met realistischer mensbeelden te komen tot beleid dat recht doet aan de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving. Een mensbeeld is een veronderstelling over wat mensen willen, kunnen en hoe ze zich gedragen. Beleidsmakers zijn zich vaak niet bewust dat de mensbeelden waar ze vanuit gaan bij het maken van beleidskeuzes te gesimplificeerd, te optimistisch of te somber zijn. Dat kan ertoe leiden dat mensen tussen wal en schip terechtkomen of tekort worden gedaan.