Deel deze pagina

Meerwaarde werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht

Professionals vinden dat de werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) op een aantal punten meerwaarde biedt. Zij zijn positief over resultaten in zelfredzaamheid en veerkracht, de regievoering door gezinnen en de afstemming tussen alle betrokkenen. Een aandachtspunt vinden zij wel de geringe mate waarin organisaties die minder vaak met 1G1P werken, de visie en uitgangspunten van de werkwijze delen. Het realiseren van een goede afstemming tussen alle betrokkenen is een belangrijke factor in het bereiken van resultaten. Verder blijkt dat de uitgangspunten van 1G1P belangrijker zijn dan de concrete tools van de werkwijze.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de meerwaarde van de werkwijze ten opzichte van de reguliere hulpverlening aan multiprobleem¬gezinnen, dat is uitgevoerd in de regio’s: Alkmaar, Midden-Holland en Midden-Limburg, die al langere tijd met 1G1P werken.

Met 1G1P wordt integraal, planmatig en doelgericht gewerkt. De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is erop gericht om multiprobleemgezinnen te helpen door hen actief te betrekken bij hulp. De kern van de werkwijze is dat ouders, ondersteund dooreen hulpverlener, zelf hun eigen specifieke doelen stellen, zelf bepalen welke middelen nodig zijn en welke hulpverleners ingeschakeld worden.

Auteur en/of organisatie: Verwey Jonker instituut (Rob Gilsing, Marlinda van der Hoff en Lineke van Hal)
Datum van uitgifte: januari 2018

Meer lezen