Deel deze pagina

Magazine samenwerken aan leefbare en vitale buurten – zo doen we dat

Digitaal magazine met twaalf voorbeelden van samenwerken in wijken. Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. Dit magazine geeft daar mooie voorbeelden van.

Naar het magazine