Deel deze pagina

Magazine Collectief

Om in een vroeg stadium hulpvragen van bewoners te signaleren en op te pakken, is een passende sociale infrastructuur nodig waarin bewoners en professionals samenwerken. Dit magazine, uitgegeven door Movisie, gaat over collectief en preventief werken.

Maatschappelijke organisaties, waaronder ook de sociale wijkteams, gaan op zoek naar collectieve oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Het gaat echter niet alleen om het bieden van gezamenlijke oplossingen voor individuele hulpvragen (collectief), maar ook om het voorkomen en stabiliseren van bepaalde problematiek in buurten en wijken (preventief). Het is daarbij van belang om zoveel mogelijk aan te sluiten op initiatieven die er al zijn of zo nodig samen met anderen te faciliteren wat er ontbreekt.

Dit magazine is het resultaat van een tweejarig project waarin de waarde van bewonersinitiatieven is onderzocht. Daarnaast experimenteerden acht gemeenten in een leerkring om het collectief en preventief werken vanuit de wijkteams te versterken.