Deel deze pagina

Maatwerk magazine 2020

In het Maatwerk Magazine (2020) presenteren de acht gemeenten en partners in de City Deal Eenvoudig Maatwerk hun aanpakken en ervaringen met het bieden van maatwerk.In het magazine staat de kern van maatwerk aangeduid als ‘simpelweg doen wat nodig is en daarbij zo nodig denken buiten de paden van bestaande regels en budgetten.’ Voorbeelden daarvan staan in het Maatwerk Magazine beschreven, evenals voorwaarden en tips voor inzet van maatwerk.  Lees in het magazine over:

  • Platform Mooi Maatwerk – leren van oplossingen in casussen
  • Geen huurwoning, wel dure noodopvang
  • Maatwerk: een hulphond bij anorexia (inzet maatwerkbudget gemeente en zorgverzekeraar)
  • Teambudget voor snelle hulp
  • Het Tilburgse schuldenoffensief
  • De Landelijke Escalatietafel

De City Deal krijgt een vervolg. In het artikel ‘City Deal Eenvoudig Maatwerk: Hoe staat het er voor?’ In het magazine) gaat landelijk projectleider Pieter Hilhorst daar op in. Hij geeft aan dat het nu vooral gaat om tot systemische verbeteringen te komen.  De samenwerkende kennisinstituten in het programma Integraal Werken in de Wijk – Movisie, NJi, NCJ en Vilans – werken weer mee om de opbrengsten in beeld te brengen.

Bekijk het Maatwerk magazine

Wat is het traject Eenvoudig Maatwerk?

In het traject ‘Eenvoudig Maatwerk’ van het Programma Sociaal Domein zochten acht gemeenten en het Rijk samen naar doorbraken op casus-, lokaal en landelijk niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ beter te helpen. Vanuit het programma Integraal Werken in de Wijk bekeken Hilde van Xanten, Elize van Wijk en Lian Stouthard ruim 40 casussen. Via onderstaande link lees je hoe maatwerkoplossingen tot stand komen. Dat de thema’s inkomen, jeugdhulp en wonen daar vooral bij spelen. En waarom flexibiliteit en integraliteit cruciaal zijn.

Lees het hele artikel

Eenvoudig maatwerk: doen wat werkt

Belangrijk uitgangspunt is wijkteams te laten doen wat nodig is door meer handelingsruimte te geven en aandacht te besteden aan hulpbronnen en voorwaarden die daarvoor nodig zijn. De betrokken projectleiders zijn geïnterviewd over hun aanpak en hun geleerde lessen. Lian Stouthard en Annelies Kooiman van Integraal werken in de wijk (IWW) beschrijven in dit artikel de uitkomsten van de interviews en de reflectiesessie.

Lees het hele artikel