Deel deze pagina

Leefbare wijken

De leefbaarheid in wijken in de wat armere postcodegebieden staat stevig onder druk. Dat werd nog eens onderstreept tijdens het symposium ‘Leefbare wijken’, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van Divosa op 5 februari 2021. Gelukkig weten partijen uit het fysieke en het sociale domein die ‘aan de lat staan’ om perspectief te bieden elkaar steeds beter te vinden en tonen ze zich gemotiveerd om te ontschotten en samen te werken. 

Lees het verslag