Deel deze pagina

KPI-model en impactkaart

Om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde en impact van sociaal werk kunnen sociaalwerkorganisaties via de website van Sociaal Werk Nederland twee hulpmiddelen inzetten: het KPI-model en de Impactkaart. De twee tools maken het mogelijk om gericht bij te sturen en dragen zo bij aan kwaliteitsverbetering. Voor opdrachtgevers kun je beter inzichtelijk maken wat de werkelijke impact is van projecten en interventies. De continuïteit van projecten en de financiering ervan worden hiermee bevorderd.