Deel deze pagina

Kompas. Ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Instrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met dit instrument systematisch de stappen van de Meldcode. Daardoor kun je je vermoedens concreet maken en ondersteunt het jou in je besluit om wel of niet te melden of hulp te organiseren.

Lees ook twee artikelen over Kompas

Kompas ondersteunt bij signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Kompas maakt onderbuikgevoelens concreet