Deel deze pagina

Kennissynthese ‘Krachten Bundelen bij Wijkgericht Werken’

De kennissynthese geeft de uitkomsten, ervaringen en geleerde lessen van tien projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het ZonMw-project ’Versterken en verbeteren wijkgericht werken met kinderen en gezinnen’. De projecten hadden tot doel passende en tijdige hulp en ondersteuning te organiseren voor gezinnen, vanuit de focus op integraal werken en met een brede blik dichtbij de leefwereld van kind en gezin. Integraal Werken in de Wijk vervulde de kennisfunctie: het verrijkte de onderzoeken met beschikbare kennis en bracht de kennis die uit de projecten voortkwam weer verder.

Deze kennissynthese beschrijft van alle projecten kort de setting, doelstelling en activiteiten. Die worden vervolgens gekoppeld aan vijf thema’s: integraal werken, wijkgericht werken, outreachend werken, preventief en vroegtijdig en ervaringsdeskundigheid en de inbreng van de doelgroep. Per thema geeft de publicatie steeds een kort overzicht van de laatste (theoretische) kennis met daarna de bevindingen en geleerde lessen over dat thema uit de projecten.