Deel deze pagina

Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet. Ook bieden de kennisbouwstenen ondersteuning bij plannen voor scholing of deskundigheidsbevordering en bevatten ze verwijzingen naar relevante bronnen en hulpmiddelen. Op 20 mei 2021 zijn de Kennisbouwstenen gedigitaliseerd, wat zoeken nog gemakkelijker maakt.

Ga naar website

Handreiking

Naast de kennisbouwstenen, maakten wij de handreiking ‘Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams’. Als een wijkteam uit de startfase is, ontstaat vaak behoefte om te bepalen welke kennis gewenst en aanwezig is. In deze handreiking staan handvatten om dit inzichtelijk te maken binnen jouw wijkteam. Met als doel overzicht te krijgen van de algemene en specifieke kennis die het team nodig heeft om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn en te komen tot een scholings- en/of ontwikkelplan om de benodigde kennis te kunnen waarborgen.

Download de handreiking

Flyer

Ook maakten wij een flyer over de kennisbouwstenen.

Download de flyer