Deel deze pagina

Jeugdteam Zaanstad: van weerstand naar vertrouwen

Het jeugdteam van de gemeente Zaanstad is een mooi praktijkvoorbeeld. De werkwijze van het jeugdteam is sinds 2012 drastisch veranderd. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Het aantal gezinnen dat zich vrijwillig aanmeldt voor jeugdhulp, is in vijf jaar tijd gestegen van 0 naar 25 procent. De Zaanse werkwijze is outreachend, integraal, systeemgericht en cultuursensitief.

De werkwijze kenmerkte zich door het volgende:

  1. Het jeugdteam trekt zelf de wijk in, gaat bij gezinnen op bezoek en is goed bereikbaar via telefoon, WhatsApp, e-mail en informele inloop op kantoor.
  2. GGZ-hulpverleners bieden vanuit het jeugdteam psychologische en psychiatrische hulp aan kinderen én hun ouders. Het jeugdteam verwijst alleen door naar specialistische GGZ als het niet anders kan.
  3. Bij problemen met het kind, kijkt het jeugdteam naar de hele gezinssituatie en alles daaromheen, zoals de school en andere voor het gezin belangrijke familieleden.
  4. Het jeugdteam houdt rekening met eventuele migratieachtergrond gevoelens van uitsluiting, cultuurverschillen, taalproblemen en achterstanden.

Auteur en/of organisatie: gemeente Zaanstad
Datum van uitgifte: 27 oktober 2017

Meer lezen