Deel deze pagina

Jeugdhulp in de wijken

Rapport van de Haagse Hogeschool. Aan de hand van het model van het SCP over verwachte jeugdhulpgebruik brengt dit rappport het verschil in kaart tussen de verwachte en gebruikte jeugdhulp in de regio Haaglanden. Het rapport geeft antwoord op de vraag of de verschillen zich laten duiden op basis van aanvullende, lokaal beschikbare kwantitatieve data en op basis van aanvullend kwalitatief onderzoek. 
 
Uit het rapport blijkt dat sociale cohesie, (ervaren) veiligheid, het voorzieningenniveau en de samenwerking tussen voorzieningen van invloed zijn op het gebruik van jeugdhulp. Deze factoren spelen een rol naast demografische en sociaaleconomische kenmerken van wijken en gemeenten. 

Naar het rapport