Deel deze pagina

Interview Laura Nooteboom: ‘Integraal werken vak apart’

Integraal werken is complex. Dat zegt Laura Nooteboom, senior onderzoeker en psycholoog bij Curium-LUMC in een interview op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij deed promotieonderzoek naar integraal werken. ‘Integraal werken houdt meer in dan verschillende expertises bij elkaar zetten en samenwerkingsafspraken maken tussen organisaties.’

Literatuurstudie

Hoe komt het nu dat een hulptraject op maat wel of niet van de grond komt? Nooteboom deed met haar onderzoeksteam een uitgebreide literatuurstudie, waaruit een overzicht volgde van de randvoorwaarden voor integraal werken in de jeugdhulp. Zij sprak ook met professionals uit lokale wijkteams, over wat volgens hen werkzame en belemmerende elementen zijn bij integraal werken. Veel van hen noemden dezelfde thema’s, zoals problematiek tijdig herkennen, de autonomie om als professional hulp op maat te bieden en continuïteit in zorg.

Complexiteit

De eerste stap is volgens Nooteboom erkennen dat integraal werken complex is. Zij stelt dat het meer inhoudt dan verschillende expertises bij elkaar zetten en samenwerkingsafspraken tussen organisaties. ‘Een uitkomst van het onderzoek die mij verraste is dat integraal werken een vak apart is. De complexiteit ervan is een aandachtspunt voor gemeentes, opleidingen en organisaties. Professionals kunnen het niet alleen oplossen.’ Hulpverleners, specialisten en andere partners moeten elkaar bijvoorbeeld goed kunnen vinden. Daarbij is een duidelijke (maar flexibele) verdeling van taken en verantwoordelijkheden nodig. Bovendien moeten zorgverleners beschikken over tijd en de juiste kennis om hulp op maat te realiseren.

Lees het hele interview met Laura Nooteboom

Kennisbouwstenen

Met de Kennisbouwstenen die IWW ontwikkelde, heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet. 

Naar de kennisbouwstenen