Deel deze pagina

Interprofessioneel werken en innoveren in teams

Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’, welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past.

In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samen. Dit gaat een stap verder dan multidisciplinair samenwerken, omdat vanuit verschillende vakgebieden een diversiteit aan kennis, ervaring en perspectieven wordt gecombineerd tot innovatieve oplossingen. Diverse auteurs en onderzoekers gaan in op de vraag: hoe kunnen interprofessionele teams zo optimaal mogelijk functioneren en leren?

Interprofessionele teams hebben de opdracht om één (gezamenlijke) benadering of aanpak te ontwikkelen. Professionals hebben binnen deze teams niet meer enkel een inbreng vanuit de eigen expertise of professionele waarden maar zetten deze in ten behoeve van één nieuwe, gemeenschappelijke benadering die vooral voor de burger of de wijk werkt.

Naast een aantal theoretische invalshoeken, biedt het boek een inkijkje in recente praktijkonderzoeken naar werkzame factoren in de samenwerking. Acht praktijkbeschrijvingen laten zien hoe in de jeugdsector, het sociaal werk, de zorg, het onderwijs en de kinderopvang intensief wordt samengewerkt aan integrale en nabije dienstverlening en wat dit van hen vraagt. Samenwerking tussen professionals uit verschillende vakgebieden biedt kansen om tot innovatieve oplossingen te komen voor vragen die steeds complexer worden.

Succesvol samenwerken is echter niet vanzelfsprekend. Met vallen en opstaan, improviseren en onderhandelen worden gaandeweg gemeenschappelijke waarden en doelen ontwikkeld. De thema’s variëren van veranderdynamiek en internationale lessen tot teamontwikkelruimte. Een van de aanbevelingen: besteed meer aandacht aan interprofessionele samenwerking in bestaande samenwerkingsverbanden en in de beroepsopleidingen. Het vraagt nieuwe (samenwerkings)competenties en succes ontstaat niet van de ene op de andere dag.

Bekijk de introductie