Deel deze pagina

Integrale aanpak Switch doorbreekt geweldspiraal

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut waaruit blijkt dat de integrale aanpak van Switch helpt om structureel en intergenerationeel geweld in gezinnen te stoppen en dat Switch de veiligheid in gezinnen versterkt. Sinds 2018 werken de vier organisaties Altra (specialistische jeugdhulp), Blijf Groep (hulp en opvang bij huiselijk geweld), BRight GGZ en De Waag (forensische zorg) samen in een integraal team om hulp te bieden aan gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid.