Deel deze pagina

Integrale aanpak sociaal domein in Hollands Kroon

Veel gemeenten zijn bezig met de doorontwikkeling van wijkteams. Zo ook de gemeente Hollands Kroon. Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan
iedereen in de gemeente Hollands Kroon, in de kop van Noord-Holland. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen. Inge Redeker en Lian Stouthard gingen vanuit Integraal werken in de wijk (IWW) op bezoek en doen verslag.

Lees het verslag