Deel deze pagina

Integraal werken in de wijk: Verkenning van de achtergrond, de huidige werkwijze en doorontwikkeling in het sociaal domein

In 2015, met de decentralisaties in het sociaal domein, hebben gemeenten en Rijk de ambities, organisatie en werkwijze van de gemeentelijke ondersteuning in het sociaal domein herijkt. Gemeenten werden de eerste overheid. Ze startten met een andere invulling van hun dienstverlening: gebaseerd op meer eigen kracht en samenredzaamheid, meer vraaggericht, meer integraal. De omslag werd ook wel ‘transformatie’ genoemd of ‘doen wat nodig is’. Daarbij was van meet af aan duidelijk dat de transformatie een zaak zou zijn van langere adem, waarin al doende geleerd en doorontwikkeld zou worden. Platform 31 heeft inzichten verzameld over de doorontwikkeling van de transformatie.

Bekijk de publicatie