Deel deze pagina

Handvatten en samenwerking bij verzorging van mensen met verward gedrag thuis

Onderzoek van het Trimbos instituut dat de knelpunten in kaart brengt die spelen bij de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag in de thuissituatie vanuit het oogpunt van verzorgenden en wijkverpleegkundigen. Gevonden belemmerende factoren zijn onder meer gerelateerd aan de cliënt (bijv. taalbarrières), aan wijkverpleegkundigen of verzorgenden (bijv. gebrek aan kennis en vaardigheden), aan zorgorganisaties (bijv. hoge werkdruk) en aan landelijke wet- en regelgeving (bijv. zorg voor onbegrepen gedrag niet of te weinig vergoed door zorgverzekeraar).