Deel deze pagina

Handreiking Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond

In iedere gemeente en in veel wijken wonen vluchtelingen. Uitgangspunt is dat zij gebruik maken van de reguliere (gezondheidszorg)voorzieningen in de wijk. Deze publicatie geeft informatie, adviezen en tips voor hulpverleners in wijkteams en de huisartsenzorg om de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen (kinderen, jongeren en volwassenen) in de wijk te versterken.

Je krijgt als wijkteammedewerker, maatschappelijk werker, huisarts of praktijkondersteuner(poh)-ggz handvatten hoe om te gaan met psychische problematiek.

Deze handreiking is tot stand gekomen in het kader van het VNG Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders. Beide programma’s bieden ondersteuning aan gemeenten, (zorg-)professionals en vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met de gezondheid van en zorg voor vluchtelingen in gemeenten.

Lees de publicatie